Om Psykologspesialist 

Ruth Jorunn Glittenberg

Psykologspesialist Ruth Jorunn Glittenberg

Utdanning:

Jeg var først utdannet som sosionom i USA, før jeg tok embetsstudiet i Bergen og var ferdig utdannet psykolog i 2001.  Jeg er spesialist i klinisk familiepsykologi. I tillegg har jeg toårige videreutdanninger i komplekse traumer, emosjonsfokusert terapi og holder nå på med sensorimotorisk psykoterapi.

Erfaring:

De første årene som psykolog jobbet jeg innen organisasjonspsykologi hvor jeg jobbet i konsulentfirmaene Right Management Consultants og AFF,  samt i eget foretak. I disse årene jobbet jeg med lederutvikling, konflikthåndtering, teambuilding og compliance. Jeg interesserte meg også for familieperspektivet ved ekspatriering.  De siste årene har jeg jobbet som klinisk psykolog. Jeg har jobbet flere år ved Senter for Krisepsykologi med sorg og kriser. Der fikk jeg erfaring med oppfølging av store kriser som Utøya og helikopterulykken på Turøy. Jeg har også jobbet på DPS og ved Haukeland Universitetssjukehus hvor jeg jobbet med somatisk syke barn og deres familier. De siste fire årene har jeg jobbet deltid med ungdommer gjennom skolehelsetjenesten i Bergen Kommune. Jeg har lang erfaring som kurs- og foredragsholder.

I 2015 var jeg med å starte  psykologfellesskapet Bergen Psykologsenter sammen med to andre kollegaer. Vi holder til på Kokstad.

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening.

Telefon:

+47 48118413

Epost:

Jorunn@bergenpsykologsenter.no

Adresse:

Bergen Psykologsenter

Kokstadveien 9, 5257 Kokstad