Kjære klienter og samarbeidspartnere

For å redusere smitterisiko vil jeg begrense fysiske møter og ta i bruk telefon- og videobaserte løsninger i den kommende perioden. Venterommet vil være stengt og ved fysiske møter. Derfor ber jeg pasienten vente utenfor/i bil inntil jeg ringer og dere hentes direkte inn. Jeg minner om at personer som har symptomer ikke må oppsøke våre lokaler, og ber om at myndighetenes hygiene- og karantenetiltak respekteres.

Varm hilsen fra Ruth Jorunn Glitteneberg.

Telefon:

+47 48118413

Epost:

Jorunn@bergenpsykologsenter.no

Adresse:

Bergen Psykologsenter

Kokstadveien 9, 5257 Kokstad